« Palaa takaisin

Juha Pentikäinen – Synnyin Talvisotaan. Muistamia kolmesta sodasta 1939-1945

Hinta: 25,00 euroa

Tilaa

Professori Juha Pentikäinen täyttää 80 vuotta 26.2.2020. Merkkipäivän kunniaksi julkaistaan hänen muistelmiensa ensimmäinen osa sotavuosista.

Rantsilan pappilassa Talvisodan aikana syntynyt ja sodan aselevon päivänä 13.3.1940 kastettu Juha Pentikäinen peilaa muistelmissaan odotuksensa ja syntymänsä aikaa sekä ensimmäisiä lapsuusvuosiaan sotien varjossa mm. vanhempiensa perheiden kirjeenvaihdon ja muiden lähteiden valossa.

Juha Pentikäinen on toiminut Helsingin yliopiston uskontotieteen professorina 1970–2008, Turun yliopiston folkloristiikan ja uskontotieteen dosenttina sekä Lapin yliopiston ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen  etnografian professoriksi kutsuttuna vuodesta 2004.

Häntä luonnehditaan yhdeksi maailman johtavista etnografian ja uskontotieteen asiantuntijoista, jolle myönnettiin 2018 huomattava eurooppalainen tunnustus: Märchenpreis der Märchen-Stiftung Walter Kahn. Pentikäinen on myös kansainvälisen Arktisen yliopiston perustajajäsen.

Juha Pentikäinen pohtii kirjassaan syvällisesti, mitä hänelle oli merkinnyt syntyä sotaan. Uskontojen vuoropuhelua tarvitaan hänen mukaansa nykymaailmassa enemmän kuin koskaan. Niinpä hän on ollut kansainvälisten kollegojensa kanssa ideoimassa mm. uskontojen globaalia akatemiaa, jonka ideointia hän selostaa kirjansa päätösluvussa.

Väyläkirjat-kustantamo julkaisee Pentikäisen muistelmat 80-vuotispäivän juhlakirjana, joka julkaistaan Talvisodan rauhan 80-vuotismuistopäivään 13.3.2020 mennessä. Kirjan nimi liitty Juha Pentiköisen elämänhistoriaan:  ”Synnyin Talvisotaan. Muistamia kolmesta sodasta 1939-1945.”

Kirjan voi tilata ennalta ja osallistua siinä julkaistavaan merkkipäivän onnittelijoiden luetteloon eli Tabula gratulatoriaan. Nimet julkaistaan kirjassa ja toimitetaan juhlapäivänä Pentikäiselle.

Teoksen hinta on 25 € (sis. tarvittaessa postimaksun) ja yhteisöiltä 50 e (sis. postimaksun). Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä Väyläkirjat-kustantamon tilille: FI10 5643 0920 0311 94. Maksun viestiin merkitään ”Pentikäinen 80”, onnittelijoiden nimet sekä osoite ja puh. Tilaukset tulee tehdä 25.2.2020 mennessä. Tiedustelut Tuomo Korteniemi 0400 560605 tai: tuomo.korteniemi@gmail.com

Kirjan toimituskunta:  Risto Pulkkinen, Osmo Pekonen, Kustaa Hulkko, Mikael Pentikäinen, Katja Hyry,  Mari Leppänen ja Tuomo Korteniemi.  Kustantaja: Väyläkirjat   www.vaylakirjat.fi


OHJE: Onnittelijoiden nimet mainitaan siinä järjestyksessä kuin onnittelija(t) ne ilmoittaa, esimerkiksi:
Kalle ja Miina Lahtinen, Helsinki  TAI Maija Virtanen ja Matti Meikäläinen, Tampere


Kirjan on kustantanut Väylä-Yhtiöt.


Yhteystiedot:

Tuomo Korteniemi, p. 0400 560 605
tuomo.korteniemi@gmail.com