Tapio Lampinen

Tapio_LampinenTeologian tohtori, dosentti Tapio Lampinen on sosiologi ja sosiaalidemokraatti, joka ei häpeile sen enempää poliittista kuin kristillistä vakaumusta.

Yhteiskunnallinen osallistuja ja tutkija tekee tieteelliset havaintonsa yhteiskunnasta ja vetää teräviä käytännön johtopäätöksiä politiikan, etiikan ja hengellisen elämän näkökulmista.

Lampinen opetti kolmekymmentä vuotta pappeja saarnaamaan ja pitämään muita puheita. Myös hänen teologinen väitöskirjansa sekä tutkimuksensa valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja logonomin koulutuksensa liittyvät saarnoihin ja puheviestintään. Kirkkososiologina Lampinen on selvitellyt uskonnon ja politiikan suhdetta.

Liityttyään SDP:n jäseneksi 1987 Lampinen on toiminut kristillisten sosiaalidemokraattien liikkeessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kirjaan Poliittinen postilla hän on koonnut 45 saarnaa ja puhetta vuodesta 1971 alkaen viideltä vuosikymmeneltä.

Kokoelma antaa mielenkiintoisen kuvan siitä, miten saarnaa muiden opettaja ja pappi, joka on yhtä aikaa teoreettinen tutkija ja yhteiskunnallinen osallistuja hengellistä sanomaa unohtamatta.

Lue lisää:

» Helsingin Yliopisto: Tapio Lampisen julkaisut

» Tapio Lampisen blogi

Osta Tapio Lampisen teoksia:

Tapio Lampinen: Poliittinen postilla

Poliittinen Postilla

Apu messun ymmärtämiseen

Apu messun ymmärtämiseen. Seurakuntalaisen opas.

Tilaa uutiskirjeemme