Kaarlo Arffman – Mistä tiedämme mitä on oikea kristinusko

25,00

Kristinuskon hajanaisuus ihmetyttää monia. Mistä kirkkojen ja suuntausten erimielisyydet johtuvat? Keskustelu yksittäisistä kiistakysymyksistä on hyödytöntä, elleivät keskustelijat ole perillä niiden taustalla olevista lähtökohdista. Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa tuntemaan ne.

Kristityt ovat apostoleista lähtien etsineet oikeaa tietä ja tehneet uskoaan koskevia ratkaisuja. Kirkossa syntyi 300-luvulle mennessä yhtenäinen käsitys siitä, mitä auktoriteetteja kirkon tulee seurata, jotta se pysyisi oikealla tiellä.

Sen jälkeen nämä alkuperäiset auktoriteetit on kuitenkin useaan otteeseen haluttu syrjäyttää ja nostaa niiden tilalle toiset. Tuloksena ovat olleet yhä uudet kiistat ja kasvava hajaannus.

Kirjoittaja avaa uusia ja yllättäviä näkökulmia sekä osoittaa, että monet vakiintuneet käsitykset eivät kestä kriittistä tarkastelua. Teos pohjautuu kansainväliseen tutkimukseen, jonka tulokset ovat joskus jääneet Suomessa hyvin vähälle huomiolle. Se haastaa myös lukijan arvioimaan omia näkemyksiään.

Professori emeritus Kaarlo Arffman on tutkinut vuosikymmeniä kirkon uskon määräytymiseen liittyviä kysymyksiä ja kirkkojen välisiä rajankäyntejä. Kirja perustuu tähän työhön.


Koko A5 (148 * 210)
Laajuus: 240 sivua
Kannet: kovat
Kuvitus: 4-värikuvia

ISBN: 978-952-396-029-9