Paavo Kettunen VEM ÄR JAG EGENTLIGEN? På jakt efter det dolda jaget

20,00

VEM ÄR JAG PÅ EGENTLIGEN? är en resa till mänskans inre.

I boken sätter man sig in i mänskans erfarenhetsvärld, självkänslan och behovet att bli godkänd och älskad. Får jag eller förmår jag verkligen vara den som jag är? En del av vårt jag är omedveten för oss, en del är fördold eller rentav förbjuden.

Den som vågar fördjupa sig i det mänskliga sinnet, stöter i allmänhet på både positiva och negativa överraskningar. Hos mig finns sådant av det goda och sådant av det onda, om vilkas existens jag inte haft någon aning. Hur skall jag komma till rtäta med allt det som finns i mig?

Boken tar upp till diskussion begreppet ANDLIGT JAG, något som man inte tidigare nämnvärt talat om. Den behandlar grundläggande frågor när det gäller den mänskliga existensen: Vem är jag, varifrån kommer jag och vart är jag på väg? Dessutom behandlas skuld, skam och sexualitet, mänskliga behov och beroenden.

Utgångsläget för boken ger författarens forskningsverksamhet under många tiotal år.

Paavo Kettunen är professor emeritus inom praktisk teologi, expert inom pastoralpsykologi och författare av facklitteratur. I sina tidigare böcker har han bl.a. behandlat frågor kring själavård, skuld, bikt och skam.

Författaren har för sin inre blick haft mänskor som dryftat meningen i sina liv, existensens smärtpunkter och glädjeämnen, samt över huvud taget de mänskor som i stället för självklarheter velat stanna upp inför gåtan mänskan.

Finska originalet: Kuka minä todella olen? Kätkössä olevaa minuutta etsimässä.
Översättning till svenska: Henry Byskata
Språkgranskning: Björn Vikström
Illustration på pärm: Eeva-Kaisa Rossi


Format: A5 (148*210)
Sidor: 232 sidor
Pärm:  hård
Pris: 20 euros / 210  Skr

ISBN: 978-952-396-031-2
Osasto: