Pyhän yön valo – Dietrich Bonhoeffer – Kirjoituksia teologiasta ja spiritualiteetista

25,00

PYHÄN YÖN VALO on teos, johon on koottu maailman laajuisesti tunnetuimpiin kristillisiin ajattelijoihin kuuluvan Dietrich Bonhoefferin (1906–1945) aiemmin suomentamat tomia teologisia ja hengellisiä tekstejä.

Bonhoefferin luterilainen ja samalla ekumeeninen ajattelu on puhuttelevaa ja voimallista. Suomessa tunnetuin esi merkki siitä on suosittu virsi 600 Hyvyyden voiman ihmeel liseen suojaan.

Tämän kirjan tekstivalikoima tarjoaa mahdollisuuden perehtyä virttä laajemmin Bonhoefferin tuotantoon. Tekstit ovat syvällisiä, ytimekkäitä ja edelleen tuoreita. Ne tarjoavat usein innostavia ja oivaltavia näkökulmia kristilliseen uskoon ja raamatuntekstien ajankohtaiseen merkitykseen.

DIETRICH BONHOEFFER oli älykäs teologi, mutta myös kuulijoitaan hengellisesti ruokkiva pappi ja sielunhoitaja. Hänen päämääränään oli saada teologinen ajattelu palvele maan kristityn ja kirkon hengellistä elämää tavalla, joka johtaa Kristuksen kutsun seuraamiseen arjessa.

Tämä natsi-Saksan aikana kirjoittanut, samaan aikaan moderni ja apostoliseen uskonperintöön ankkuroitunut teologi tarjoaa haastavaa ja lohdullista luettavaa myös tänä sodan ja monien kriisien aikana.