Veijo Koivula: Kohti ykseytta. Ekumeenisia pohdintoja Raamatun äärellä. 

Alkuperäinen hinta oli: €25,00.Nykyinen hinta on: €10,00.

Ekumenia on kristittyjen ykseyttä ja siihen pyrkimistä. Se on myös yhteistä rukousta sekä Jumalan ja lähimmäisten palvelemista yhdessä toisten kristittyjen kanssa.

Ekumeenisissa yhteyksissä viitataan usein Kristuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen (Joh. 17:1–26). On tärkeää, että ymmärrämme ekumenian perustuvan koko Uuteen testamenttiin ja Raamattuun, ei vain johonkin yksittäiseen raamatunkohtaan. Emme toimi omissa nimissämme.

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa pitkään toimineen teologian lisensiaatti, rovasti Veijo Koivulan kirja tarjoaa virikkeitä sekä yksityiseen pohdiskeluun että ekumeenisiin jumalanpalveluksiin ja rukoushetkiin. Kirjoittajan tavoitteena on auttaa näkemään ja ymmärtämään ekumenia meille annettuna Jumalan lahjana ja tehtävänä.

Piispa Matti Repo kirjoittaa saatesanoissaan: ”Veijo Koivulan kirja kampaa ykseyden teeman avulla auki Raamatun sanoman, mutta sen mukana myös uskontunnustuksen sisällön ja kirkkovuoden suuret pyhäpäivät. Mennyt ja tuleva kootaan yhteen. Kirjaa voi lukea ja mietiskellä osa kerrallaan. Näin se vähitellen kuljettaa kohti ykseyttä.”


Koko: A5
Laajuus: 221  sivua.
Kannet: kovat, 4-väri.
Kuva: 4-väri

ISBN: 978-952-7375-62-4